Satakuntaan ja Varsinais-Suomen ennätysmäärä peuran kaatolupia

Peurat tekevät pahojaan pihoilla ja puutarhoissa.


Suomen riistakeskuksen Satakunnan toimialueelle on myönnetty tulevalle metsästyskaudelle pyyntilupia 2642 hirvelle, 11 834 valkohäntäpeuralle ja 49 kuusipeuralle.

Varsinais-Suomeen on myönnetty 18 513 valkohäntäpeuran ja 1 552 hirven pyyntilupaa.
Yhdellä pyyntiluvalla voidaan kaataa yksi aikuinen hirvieläin tai kaksi vasaa.

Suomessa valkohäntäpeurojen määrä on jo noin 109 000 eläintä.

Hirvien lupamäärät vähenivät sekä Satakunnassa että Varsinais-Suomessa.
Luonnonvarakeskuksen keväällä julkaiseman arvion mukaan hirvikanta on kummassakin maakunnassa laskenut aikaisemmasta.

Varsinais-Suomessa hirviä laskettiin olevan 3 500. Kaatolupia myönnettiin nyut 170 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Valkohäntäpeuran pyyntilupamäärä nousi Satakunnassa edellisvuodesta noin 600 luvalla. Valkohäntäpeuroja on kaadettu viime vuosina ennätysmäärä ja Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan kannan kasvu onkin Satakunnan toimialueella saatu taittumaan.
Kanta ei kuitenkaan vielä ole juurikaan pienentynyt, joten voimakasta verotusta tarvitaan myös tulevalla kaudella etenkin tiheimmillä peura-alueilla.

Vastaavia tietoja on myös Varsinais-Suomen puolelta, jossa lasketaan olevan neljännes koko Suomen valkohäntäpeuroista.

Kannan pitäminen edes nykytasolla edellyttäisi vähintään 14 500 valkohäntäpeuran kaatamista tulevalla metsästyskaudella.

Myönnetty lupamäärä antaa mahdollisuuden huomattavasti viime vuosia suurempaan saalismäärään.

Hirvieläinten vahtimalla tapahtuva metsästys on nykyisin mahdollista aloittaa syyskuun alusta.
Riistakeskus suosittelee, että etenkin valkohäntäpeurojen metsästys aloitettaisiin kolarien ehkäisemiseksi ja kaatotavoitteiden saavuttamiseksi täydellä teholla heti kauden alussa.