Satakuntaan poikkeuslupa yhden suden kaatoon

Suomen riistakeskus on myöntänyt kannanhoidollisen poikkeusluvan yhden suden pyytämiseksi niin sanotusta Köyliön-Huittisten laumasta.

Poikkeuslupa on kohdennettu susireviirialueeseen Köyliön, Huittisten, Loimaan ja Punkalaitumen kuntien alueella. Lupa mahdollistaa yhden suden pyytämisen alueelta ajanjaksolla 23.2.2015 – 15.3.2015. Pyynti pyritään kohdentamaan nuoreen susiyksilöön. Metsästys on johdettua ja siihen saa osallistua kerrallaan enintään 50 metsästäjää.

Alueelta kirjattujen susihavaintojen ja myös Luonnonvarakeskuksen (entinen RKTL) tuoreimman susikanta-arvion mukaan kyseisellä reviirillä elää susilauma, jossa on 6 yksilöä. Alueella on ollut susireviiri jo pitkään, ja myös pentuja on syntynyt vuosittain. Havaintojen mukaan sudet ovat liikkuneet alueella usein myös asutuksen tuntumassa.

Sudenmetsästykseen ei ole myönnetty kannanhoidollisia poikkeuslupia vuoden 2007 jälkeen. Nyt myönnetty kannanhoidollinen poikkeuslupa perustuu päivitettyyn susikannan hoitosuunnitelmaan, ja siinä esitettyyn kahden vuoden kokeiluhankkeeseen. Hankkeen tarkoitus on kerätä kokemuksia kannanhoidollisen metsästyksen vaikutuksista lauman elinvoimaisuuteen ja suden käyttäytymiseen sekä kansalaisten asenteisiin sutta kohtaan.

Koko valtakunnassa kuluvalle talvelle myönnettiin 24 kannanhoidollista susilupaa.

Luonnonvarakeskus arvioi koko Suomen susikannan kooksi tällä hetkellä 220–245 sutta. Viime vuonna helmikuun alussa susia oli 140–155. Laumojen määrä kasvoi viime vuoden 16 laumasta 27 laumaan.