Satakuntaan uusia herastuomareita

Herastuomarin arvonimen saivat: Olli Niemensivu 8vas.), Seija Ilomäki, Kati Salo, Miika Yli-Karro, Jaana Närvi ja Jorma Tuomikanta.

Satakunnan käräjäoikeuden laamanni on myöntänyt Satakunnan käräjäoikeuden lautamiehille Heli Harjulle, Erkki Heinolle, Merja Hietaojalle, Jarmo Jaloselle, Pentti Klemetille, Tarja Linnankedolle, Juhani Mäkipäälle, Soili Pastille, Jukka Pesolalle, Taisto Salolle, Seija Ilomäelle, Olli Niemensivulle, Jaana Närville, Virva Peltoselle, Kati Salolle, Jorma Tuomikannalle, Mika Yli-Karrolle ja Reijo Lintuselle herastuomarin arvonimen tunnustukseksi pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta käräjäoikeuden lautamiehenä.

Arvonimen saajat on valittu toimimaan vähintään kolmen nelivuotiskauden ajan käräjäoikeuden lautamiehenä.