Satakuntalaisedustajat vaativat lisäeuroja työllisyyteen ja liikennehankkeisiin

Viime perjantaina päättyi kansanedustajien tekemien ensi vuoden talousarviota koskevien aloitteiden jättöaika. Varsinaissuomalaiset ja satakuntalaiset kansanedustajat jättivät yhdessä aloitteen valtatie 8:n Turku–Pori-yhteysvälin perusparantamisesta.

Ensi vuoden talousarvioon he vaativat kolmen miljoonan euron rahoitusta perusparantamisen toisen vaiheen käynnistämiseen.

Satakuntalaiset kansanedustajat Kristiina Salonen (sd.), Krista Kiuru (sd.) ja Jari Myllykoski (vas.) jättivät lisäksi Satakuntaa koskevia talousarvioaloitteita.

Salosen jättämä talousarvioaloite koski kuuden miljoonan euron määrärahan varaamista valtatie 12:n Eura - Raijala-osuuden perusparantamiseen.

- Kapealla ja huonokuntoisella valtatie 12:lla kulkee runsaasti teollisuuden kuljetuksia ja raskasta liikennettä. Perusparannusta tarvitaan pikaisesti liikenteen sujuvoittamiseksi ja muiden tiellä liikkujien turvallisuuden kohentamiseksi.

Kiuru teki aloitteen 28 miljoonan euron lisärahoituksesta työllisyyden hoitoon Satakunnassa ja Myllykoski jätti 1,8 miljoonan euron aloitteen Pori–Mäntyluoto–Tahkoluoto-radan sähköistämisestä.

Eduskunta käsittelee talousarvioaloitteet ensi vuoden budjettikäsittelyn yhteydessä, ja niiden läpimenosta äänestetään joulukuussa.

Salonen, Kiuru ja Myllykoski iloitsevat, että tämän vuoden neljännessä lisätalousarviossa Rauman meriväylä -hankkeen valtuutta tarkistetaan 8 miljoonalla eurolla 20 miljoonasta eurosta 28 miljoonaan euroon, mikä merkitsee väylän syventämistä 12 metriin.