Satakuntalaisyrityksille 1,2 miljoonaa euroa kehittämisavustusta

Satakuntalaiset pk-yritykset hakivat avustusta investointi- ja kehittämishankkeisiinsa elokuun loppuun mennessä lähes saman verran kuin kahtena edellisenä vuotena.

Satakunnan ELY-keskuksen tiedotteen mukaan hankkeiden koko on kuluvana vuonna ollut edellisvuosiin verrattuna pienempi, mikä on vaikuttanut myönnettyyn tukimäärään. Avustusta on myönnetty  26 hankkeeseen noin  1,2 miljoonaa euroa.

Yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustuksia on haettu sekä kappalemääräisesti että euromääräisesti lähes edellisen vuoden tasoisesti. 

Avustusta on myönnetty seitsemään hankkeeseen 630 720 euroa, mikä on lähes puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vastaavasti energiatukia haettiin edellisvuoteen verrattuna kappalemääräisesti vähemmän, mutta hankkeet olivat kooltaan suurempia.

Energiatukea on myönnetty yhdeksään hankkeeseen 470 720 euroa ja valmistelurahoitusta yhteentoista hankkeeseen runsaat 140 000 euroa.

Yritysten investointi- ja kehittämishalukkuudessa ei näyttäisi kuluvana vuonna vielä tapahtuneen merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka talouden näkymät ovatkin suhteelliset synkät, todetaan ELY-keskuksen tiedotteessa.