Satakuntaliitolta rahaa pandemian vaikutusten hillintään

Maakuntahallitus pyrkii osaltaan edistämää koronaepidemiasta seudulle aiheutuvista vaurioista selviytymistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön Satakuntaliitolle myöntämä 255 000 euron määräraha alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen sekä Satakuntaliiton vuoden 2019 ylijäämä 171 000 euroa voidaan myöntää koronaviruksen pandemian maakunnan kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti määrärahaa voidaan kohdentaa esimerkiksi järjestötoiminnan valmiuksien kehittämiseen muun muassa turvallisuuden- ja terveydenhuollon aloilla.

Lisäksi sitä voidaan suunnata sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen samoin kuin koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten ja julkisten organisaatioiden valmiuksien vahvistamiseen esimerkiksi virtuaaliseen toiminnan ja uusiin työn tekemisen malleihin.

Tuensaajia voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kehitysyhtiöt, kunnat ja järjestöt.

Sen sijaan yksittäiselle yritykselle tai ammatinharjoittajalle maakunnan liitto ei voi suunnata rahoitusta.

Tuen hakemisen tarkemmat ehdot ja aikataulut maakuntahallitus antoi maakuntajohtajan ja aluekehityksen toimialan päätettäväksi.