Satakuntaliiton hankehakemuksissa pyynnöt yli 3 miljoonasta

Torstaina päättyneeseen Satakuntaliiton Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hakuun saapui 16 hankehakemusta.

Rahoitusta haettiin yhteensä yli kolmen miljoonan euron edestä toimintalinjasta 2 Kestävää kasvua ja työtä. Jaossa on noin 1,5 miljoonaa euroa.

Hankehakemusten käsittelyprosessi alkaa Satakuntaliiton hanketiimissä.

Sen jälkeen hakemukset käsitellään yhdessä koordinoivan liiton kanssa. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) sihteeristö käsittelee hankkeet 22.11, jonka jälkeen hankkeita on mahdollista viedä maakuntahallituksen käsittelyyn.

Ensimmäiset päätökset on mahdollista tehdä ennen joulua, mutta osa jäänee alkuvuoteen.

Hankehakijoihin tullaan olemaan yhteydessä käsittelyprosessin eri vaiheissa, Satakuntaliitto tiedottaa.