Satakuntaliitto avasi rahoitushaun TKI-kehittämishankkeisiin –enimmäistuki 80 000 euroa

Satakuntaliitto avasi rahoitushaun alueellista tutkimus-, kehittämis- ja innovointitoimintaa edistäviin kehittämishankkeisiin.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta jaetaan yhteensä 460 000 euroa eri hankkeisiin.

Enimmäistuki yhteen hankkeeseen on 80 000 euroa.

Haku on avoinna 31.8.2023 klo 15 asti. Hakemus toimitetaan Satakuntaliiton kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo@satakunta.fi.

Lisätietoa rahoitushausta löytyy osoitteesta satakunta.fi/rahoitus/kansallinen-rahoitus/avoimet-rahoitushaut/