Satakuntaliitto haluaa valtakunnallisen liikenneturvallisuuskeskuksen Ulvilaan

Satakuntaliitto antoi tänään lausunnon poliisin palveluverkon kehittämisestä. Se esittää, että toimintaa Ulvilassa ei lakkauteta vaan kehitetään niin, että liikenneturvallisuuskeskuksen valtakunnalliset toiminnot keskitetään kokonaan Ulvilaan.

Poliisin hallintorakenneuudistuksen, Pora III, valtakunnallinen hanketyöryhmä pyytää lausuntoa esitettävistä muutoksista. 

Työryhmän luonnoksen mukaan Satakunnan toimipisteet säilyvät muilta osin, mutta Ulvilassa toimivan liikenneturvallisuuskeskuksen tiloista luovuttaisiin toimintojen keskittämisen yhteydessä. Esitystä siitä, mihin toiminnot siirretään, ei ole tehty.

Tilastotietojen mukaan Satakunnan liikenneturvallisuuskeskuksen toiminta on ollut valtakunnallisesti tehokasta ja tuottavaa. Toimipisteen toimitilakustannukset Ulvilassa ovat edulliset.

Ulvilan kaupungin mukaan toiminnalle voidaan osoittaa Ulvilassa toimitilakustannuksiltaan edulliset tilat, jotka sijaitsevat liikenteellisesti hyvällä paikalla.

Satakuntaliitto esittää, että ennen lopullista ratkaisua valtakunnallisen liikenneturvallisuuskeskuksen sijoittamisesta poliisiosasto vielä perehtyy Ulvilan toimipisteen kehittämis- ja laajennusmahdollisuuksiin.