Satakuntaliitto sai TEM:ltä alueellisten innovaatioiden AIKO-kokeilurahaa

Satakuntaliitto sai Työ- ja elinkeinoministeriöltä 271.000 euroa rahoitusta suunnattavaksi alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin (AIKO) Satakunnassa vuonna 2016, tiedottaa Satakuntaliitto.

Satakuntaliiton AIKO-rahoitus suunnataan Satakunnan ennakoidun rakennemuutossuunnitelman (ERM) mukaisiin toimiin.

Satakunnan ERM-ohjelman teemoja ovat uudistuva teollisuus, kasvava biotalous ja muuttuvat palvelut.
Valtion rahoitusosuus AIKO-kokeiluihin tulee olemaan 70 %, kokeilun toteuttajan vastatessa 30 %:n omarahoitusosuudesta. Satakunnan AIKO-rahoitusbudjetti tulee siten olemaan noin 387.000 € vuonna 2016.

AIKO-kokeilutoiminta jatkuu myös vuosina 2017 ja 2018, joihin osoitetaan vuosittain erilliset määrärahat.

Maakuntahallituksen alustavan päätöksen mukaan Satakunnassa pyritään käynnistämään vuosittain noin 10 AIKO-kokeilua suuruusluokaltaan 10.000 – 60.000 € välillä.

Työ- ja elinkeinoministeriö tulee antamaan AIKO-rahoituksen käytöstä tarkemmat ohjeet. Satakuntaliitto tulee käynnistämään AIKO-rahoitushaun syksyllä 2016.

Hallitus päätti 9.6.2016 alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin suunnattavien varojen jaosta. Vuodelle 2016 rahoitusta on varattu yhdeksän miljoonaan euroa.

Rauman ja Porin kaupungit sekä Satakuntaliitto ovat mukana myös Uudenmaan liiton vetämässä Pohjoinen kehityskäytävä-hankkeessa, joka sai erillistä AIKO-rahoitusta 270.000 euroa. Pohjoisen kasvukäytävä-hankkeen tavoitteena on logistiikka-alan digitaalisia palvelukonsepteja Etelä- ja Lounais-Suomessa.