Satama yrittää uutta keinoa päästäkseen laajentamaan

Laajennushankkeensa kanssa painiva Rauman satama yrittää päästä ruoppaustöihin kiertoreitin kautta. Starttia yritetään nyt niin, että osa satamalaajennuksen yhteydessä syntyvistä pilaantuneista massoista läjitettäisiin Sampaanalanlahteen.

Rauman Biovoimalla on käynnissä monivuotinen täyttöhanke UPM:n tehdasalueella sijaitsevalla lahdella.

Alun perin Sampaanalanlahti on ollut esillä ainoastaan sataman väyläsyvennyksen yhteydessä syntyvien pilaantuneiden massojen läjityspaikkana.

Nyt läjityspaikkaa tarvitsevat myös Ulko-Petäjäksen ja konttilaiturin eli Petko-hankkeen myrkkymassat.

Lue lisää perjantain Länsi-Suomesta