Satamaito puskee maitotiloja kymppitonniin hankkeen voimin

Satamaidon 10 000 -hanke alkoi tiistaina Köyliössä maissinviljelykokeella Jani Välilän tilalla. Kuva: Satamaito

Satamaito on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on parantaa maitotilojen kannattavuutta tehostamalla pellon käyttöä sekä lehmien ruokintaa, osuuskunta tiedottaa.

Hankkeen nimi on Satamaito 10 000. Tavoitteena on saada pellon hehtaarituotoksi 10 000 kuiva-ainekiloa sekä lehmien keskituotokseksi 10 000 litraa.

Hanke alkoi tiistaina maissinviljelykokeella Köyliössä. Kylvö suoritettiin 7,5 hehtaarin alueelle Jani Välilän tilalla.

Syksyllä on tarkoitus järjestää kaikille tuottajille avoin pellonpiennartapahtuma korjuun yhteydessä. Tavoitteena on laajentaa maissinviljelyä ja maissin käyttöä lehmien ruokinnassa.

Asiantuntijana toimii maanviljelijä Juha Anttila ja projektipäällikkönä on Jenni Alanissi Satamaidosta.

Hanketta voidaan jatkossa laajentaa nurmiviljelyn tehostamiseen sekä ruokinnan parantamiseen.

Ensisijaisena tavoitteena on löytää keinoja tilojen kannattavuuden parantamiseksi, erityisesti pellon keskisadon ja lehmien keskituotoksen nostamiseksi.