Satamalaajennuksen vastatuuli jatkuu

Vuosikausia vireillä olleen Rauman sataman laajennushankkeen mutkainen tie jatkuu eri oikeusistuimissa.

Petko-nimellä kulkevien laajennustöiden rakennuttajakonsultin valinta on tullut tyrmätyksi markkinaoikeudessa.

Oikeusprosessi on käynnissä myös Vaasan hallinto-oikeudessa. Se koskee laajennuksessa syntyvien pilaantuneiden ruoppausmassojen stabilointisuunnitelmaa. Oikeusjupakka on edennyt vastinevaiheeseen.

Omassa vastineessaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ei näe mahdollisuutta aloittaa myrkkymassojen läjitystä ennen kuin stabilointipäätös on lainvoimainen.

Satama itse oli toivonut hallinto-oikeudelta, että stabilointisuunnitelma voidaan panna täytäntöön valituksista huolimatta tai ainakin Martinkarin läjitysalueen osalta.

ELY-keskus puolestaan tulkitsi asiassa Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä sataman vesitalousluvasta niin, että koska kumpaankin altaaseen läjitettävät pilaantuneet massat on määrätty stabiloitaviksi, on lainvoimaisuutta odotettava.

Pro Petäjäs ry asiakumppaneineen on pitänyt stabilointilupapäätöstä kelvottomana ja vaatii suunnitelmaa hylättäväksi. Yhdistys ei myöskään hyväksy mahdollisuutta läjittää vain Martinkarin läjitysaltaaseen varsinkaan, jos Ulko-Petäjäksestä ei luovuta.

Vuodesta 2006 vireillä olleesta laajennuksesta aukesi viimeisin valitustie viime vuoden marraskuussa Etelä-Suomen aluehallintoviraston antaman stabilointipäätöksen kautta. Töitä satamassa ei saa aloittaa ennen kuin tämä suunnitelma on lainvoimainen.