Satamalaajennus on virallisesti aloitettu Raumalla

Rauman satama on muodollisesti aloittanut Petko-laajennushankkeensa ruoppaustyöt estääkseen vesilain mukaisen lupansa vanhenemisen.

Virallinen aloitus tapahtui ruoppamalla noin tuhannen kuution verran massaa konttilaiturin alueelta. Maisemaluvan mukaiset työt aloitettiin lokakuussa kaatamalla mäntyjä Ulko-Petäjäksen alueelta.

Aloitustoimenpiteet antavat satamalle vuoteen 2021 asti aikaa saada kahden luvan alla tehtävät työt valmiiksi.

Konttilaiturin pidentämiseen ja Ulko-Petäjäksen kentän rakentamiseen tähtävä hanke odottaa nyt tietoa siitä, voiko pilaantuneita ruoppausmassoja ajaa Sampaanalanlahteen, jota ollaan täyttämässä metsäyhtiö UPM:n tehdasalueella.

Lue lisää perjantain Länsi-Suomesta