Satamaliikenne pienessä kasvussa Raumalla

Kuva: LS-arkisto/Esa Urhonen

Rauman sataman kokonaisliikenne kasvoi viime vuonna 2,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tavaraa kulki sataman kautta yhteensä 5,74 miljoonaa tonnia. Eniten kasvoivat paperin, sellun ja sahatavaran vientikuljetukset sekä raakapuun ja tuonti. Kappaletavara ja nestekuljetukset olivat sen sijaan hienoisessa laskussa.

- Tässä taloudellisessa tilanteessa kokonaisliikenteen muutaman prosentin kasvua voidaan pitää todella positiivisena asiana, toteaa Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti.

Konttiyksikköjen määrä sen sijaan väheni 5,5 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Viime vuodesta tuli kuitenkin sataman toiseksi suurin konttivuosi yhteensä 263 000 konttiyksikön kokonaismäärällä. Notkahdusta selittää viime vuoden alkuvuonna satamassa vallinnut konttipula.