Sataman pilaantuneiden maamassojen stabilointisuunnitelma sai odotetut valitukset

Rauman sataman laajennustavoitteisiin kuuluva pilaantuneiden maamassojen stabilointisuunnitelma joutuu Vaasan hallinto-oikeuden syyniin. Päätöksestä saapui perjantaihin mennessä kaksi valitusta.

Ensimmäinen valittaja oli Pro Petäjäs ry yhdessä kuuden muun yhdistyksen ja 44 yksityishenkilön kanssa. He vaativat, että hallinto-oikeus kumoaa suunnitelman maamassojen stabiloinnista, koska suunnitelma poikkeaa olennaisesti voimassa olevasta vesitalous- ja ympäristöluvasta.Valituksessa mainitaan, että stabilointitapaa ei ole määritelty riittävän selkeästi.

Toisen valituksen teki Rauman Satama. Valituksessa vaaditaan, että hallinto-oikeus kumoaa aluehallintovirastonpäätöksen osan, jossa evättiin lupa ruoppausmassojen stabiloinnin käynnistämisestä ja läjityksestä Martinkarin alueelle. Hanke pitää valituksen mukaan panna vireille välittömästi. Hakija pyytää, että asia käsitellään kiireellisenä.

Valitukset tuovat oman lisänsä pitkää virinneeseen satamalaajennuskeskusteluun. Sataman lupa-asioita puidaan myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa Ulko-Petäjäksen maisematyöluvan jatkoaikapäätöksen osalta.