Sataman salaisista pöytäkirjoista tuli oikeudellinen ennakkotapaus

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tehnyt vuosikirjaratkaisussaan linjanvedon, joka koskee Rauman sataman salaisten pöytäkirjojen nähtävilläpitoa.

KHO julkaisee vuosikirjaratkaisuinaan oikeusjuttuja, joilla se katsoo olevan ennakkotapauksen luonne. Ennakkotapauksissa oikeus joko antaa tulkintaohjeita lain soveltamiseksi tai siksi, että se katsoo, että laissa on aukkoja.

Rauman tapauksessa KHO katsoi, että salaiset pykälät olisi tullut asettaa julkisesti nähtäville sen jälkeen, kun salassapidon peruste oli poistunut.

Salaiset pykälät koskivat sataman johtokunnan ja pääoperaattori Rauma Stevedoringin välisiä esisopimuksia maanvuokrista vuoden 2007 syyskuulta.

Lue lisää lauantain Länsi-Suomesta