Sataman tuonti ja vienti laskussa


Rauman sataman heinäkuun loppuun asti ulottuvan tilaston mukaan sekä vienti- että tuontimäärät olivat hienoisessa laskussa.

Vientimäärät tippuivat noin 130 000 tonnia eli 5,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Selluloosan vienti kasvoi lähes 20 prosenttia ja sahatavaran noin 16 prosenttia.

Tuontimäärät laskivat noin 113 000 tonnilla eli noin 7 prosenttia. Tonnimääräisesti eniten väheni raakapuun tuonti noin 77 000 tonnilla eli 21 prosenttia.

Konttiliikenteessä vähennystä oli yhteensä runsaat 3 prosenttia.
Laivoja satamassa kävi heinäkuun loppuun mennessä yhteensä 641, kun vastaava luku viime vuonna oli 663 alusta.