Satavakka saneeraa Rauman Kairakadun ja Kalannin välisen 36 kilometrin mittaisen voimajohdon

Perustustyöt ja pylväiden kokoonpano alkaa viikolla 15 Pitkäjärven haaralla Raumalla Lähdepellon ja Helistölän läheisyydessä.

Satavakka Oy saneeraa vuonna 1966 rakennetun 36 kilometrin pituisen voimajohdon Kalannin ja Rauman Kairakadun sähköaseman välillä. 110 kilovoltin voimajohto saneerataan nykyiselle johtokadulle.

Yrityksen tiedotteen mukaan uusi voimajohto mahdollistaa suuremmat siirtotehot ja mahdollisen hajautetun energiantuotannon liittämisen sähköverkkoon.

Kalanti–Kairakatu-välinen voimajohto on kriittinen yhteys alueen sähkönjakelun kannalta ja investointi on merkittävä askel suurjänniteverkon kehittämiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Saneerauksen ensimmäinen vaihe on niin sanottu Pitkäjärven haara Raumalla Lähdepellon ja Helistölän läheisyydessä. Voimajohdon rakentaminen toteutetaan touko-kesäkuussa 2021 ja uusi voimajohto otetaan käyttöön juhannukseen mennessä.

Kalannin suunnalta aloitetaan perustukset ja pylvästyöt toukokuussa. Elokuussa 2021 alkaa varsinainen voimajohdon rakentaminen johto-osittain. Johdon rakentaminen ja käyttöönotto Kalanti–Ihode välillä on syksyllä 2021.

Rakennustyöt Ihodesta Raumalle ajoittuvat vuoden 2022 alkutalveen. Voimajohto on tarkoitus ottaa Raumalla käyttöön keväällä 2022 ja koko saneerausprojekti on valmis kesäkuun loppuun mennessä 2022.

Kalanti-Ihode -väli toteutetaan touko-elokuussa 2021.