Satedussa yt:t?

Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedun johto esittää yhtymähallitukselle yt-neuvotteluiden käynnistämistä. Neuvottelut koskevat kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä, noin 400 henkilöä. Alustava arvio henkilöstökuluihin kohdistuvan säästötavoitteen saavuttamisesta on enintään 65 henkilötyövuoden vähentäminen.

Sataedun taloudelliset toimintaedellytykset vuosina 2014–2016 edellyttävät 4,3–5,1 miljoonan euron sopeutustoimenpiteitä vuoteen 2016 mennessä. Tämän hetkisen arvion mukaan 2,8–3,4 miljoonaa euroa kohdistuu suoraan henkilöstökustannuksiin. Sopeuttamistarve pohjautuu tällä hetkellä tiedossa oleviin valtionosuuksien leikkauksiin, muun rahoituksen vähenemiseen sekä yleiseen kustannustason nousuun.

OKM:n päätöksen mukaisesti Sataedun opiskelijapaikat vähenevät 160 paikalla vuosina 2014–2016. Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallitus on jo aiemmin vahvistanut suunnitelman, jonka mukaan opiskelupaikkoja vähennetään. Suunnitelman mukaan vähennykset kohdistuvat kulttuuri-, sähkö-, ja vaatetusalan sekä tieto- ja viestintätekniikan opetukseen.

Henkilöstökustannuksiin kohdistuvat säästöt on tarkoitus kohdentaa niin, että ne kohdentuvat suhteellisesti enemmän hallintoon kuin opetukseen. Sataedu pyrkii pitämään ammatillisessa perusopetuksessa lähiopetuksen määrän valtakunnan keskiarvon yläpuolella.

Kuntayhtymän johtajan esityksen mukaan yt-neuvottelut alkaisivat maanantaina 31.3.