Sateet hidastaneet puintien etenemistä – eniten sateita on saatu etelärannikolla ja maan länsiosissa

Arkistokuva: Esa Urhonen

Viime päivien aikana epävakaisiksi muuttuneet säät ovat hidastaneet puintien etenemistä, tiedottaa ProAgria.

Pisimmällä ovat syysviljojen puinnit, mutta kevätviljojen puinnit ovat vielä aivan alussa.

Eniten sateita on saatu etelärannikolla ja maan länsiosissa, ja kuivinta on ollut maan itäosissa. Paikoitellen sateet ovat lakoonnuttaneet viljakasvustoja.

Hallavauriot huolestuttavat perunan tuotantoalueilla Pohjanmaalla, sillä mukulan kehitys on vielä pahasti kesken, ja kuivuus on jo verottanut muutenkin kasvustojen kuntoa. Myös Satakunnassa kuivuus on verottanut perunasatoa, ja sadon arvioidaan jäävän välttäväksi. Perunasadon laatu arvioidaan normaaliksi

Syysviljojen puinnit jo paikoin tehty

Rukiin puinnit ovat loppusuoralla maan eteläosissa, mutta Keski-Suomessa rukiin puinteja vasta aloitellaan tällä viikolla. Viimeisten ruislohkojen puinnit ovat käynnissä Varsinais-Suomessa, Etelä-Suomen rannikkoalueella ja Hämeessä. Syysvehnän puinnit ovat pisimmällä Varsinais-Suomessa ja Etelä-Suomen rannikkoalueella.

Ruis- ja syysvehnäsato arvioidaan hyväksi tai vähintään tyydyttäväksi lähes koko maassa niin määrältään kuin laadultaankin. Ainoastaan Satakunnassa syysvehnäsadon laatu arvioidaan huonoksi. 

Kevätviljojen puinnit alussa

Kevätviljojen puinteja on vasta aloiteltu. Kevätviljoista ohran puinnit ovat edenneet pisimmälle. 

Kevätviljojen satonäkymät ovat hyvin vaihtelevat kylvöjen onnistumisesta ja sateiden paikallisuudesta johtuen. Keskikesän kuivuus kutisti satonäkymät hyvistä keskinkertaisiksi tai hieman keskinkertaista heikommiksi. Kevätviljojen sadon laatu arvioidaan tässä vaiheessa vielä useimmilla alueilla tyydyttäväksi.

Kevätrypsin ja -rapsin puinteja ei ole vielä päästy aloittamaan. Puintien arvioidaan alkavan kahden tai kolmen viikon kuluessa. Rypsi- ja rapsisato arvioidaan huonoksi tai välttäväksi. Tuholaiset ja kuivuus ovat aiheuttaneet kevätöljykasveille suurimmat satotappiot.

Ensimmäiset härkäpavut on puitu Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Härkäpavun sadon arvioidaan jäävän välttäväksi koko maassa

Herneen puinnit on saatu päätökseen ainoastaan osassa Varsinais-Suomea. Muualla herneen puinteja ei ole vielä aloitettu. Herneen puintien arvioidaan vievän syyskuun puoliväliin asti.

Kuminan puinnit on saatu päätökseen Varsinais-Suomessa ja Hämeessä. Osassa Satakuntaa kuminasta on puitu noin puolet. Kuminasato arvioidaan määrältään ja laadultaan keskimääräiseksi lähes koko maassa.

Siemennurmien puinnit on saatu lähes päätökseen Etelä-Suomessa.

Syyskylvöt aivan alussa

Kuivuus ja toisaalta viime päivien sateet ovat hidastaneet syyskylvöjen käynnistymistä ja etenemistä. 

Pitkään jatkuneen kuivuuden vuoksi nurmien (säilörehunurmet, laitumet, odelmat ja viherlannoitusnurmet) kasvu on ollut heikkoa etenkin rannikkoalueilla. Viime päivien sateet ovatkin olleet tervetulleita kasvua edistämään, jotta säilörehunurmista saataisiin korjattua kolmas sato. Etelä- ja Länsi-Suomessa 50-75 % tiloista suunnittelee korjaavansa kolmannen sadon säilörehunurmista.

Parhaimmat säilörehusadot on tähän mennessä saatu Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjanmaalla, jossa säilörehun kokonaissadon arvioidaan olevan 80-100 % keskimääräisestä. Huonoimmaksi säilörehusato on jäämässä Varsinais-Suomessa ja Etelä-Karjalassa. 

Marjan satokausi jatkuu

Marjojen satokausi jatkuu edelleen. Pieniä eriä mansikkaa on valmistumassa satotaimilla istutetuissa kasvustoissa. Myös vadelman poiminta jatkuu. Herukoiden sadonkorjuu on pääsemässä täyteen vauhtiin maan keskiosissa. Vaihtelut alueittain on suuria niin sateiden kuin sadon kypsymisen osalta. Sadon kypsyminen on ollut hitaan puoleista, koska korkeita lämpötiloja ei ole ollut. Toisaalta marjat ovat saaneet kypsyä rauhassa ja ne ovat kehittyneet mehukkaiksi ja maukkaiksi.

Sokerijuurikaskasvustot ovat edelleen hyvässä kasvussa Etelä-Suomen rannikkoalueella, Lounais-Suomessa ja Hämeessä, jossa sokerijuurikassadon arvioidaan muodostuvan hyväksi. Pohjanmaalla sokerijuurikaskasvustot ovat perunan tavoin kärsineet kuivuudesta.

Varastovihannekset ovat hyvässä kasvussa Ahvenanmaalla ja siellä varastovihannesten sadon arvioidaan muodostuvan hyväksi. Varastovihannesten kasvu ja kehitys on vielä kuitenkin pahasti kesken. Sateita tarvitaan vauhdittamaan vihannesten kasvua.