Sateet nostavat vedenkorkeuksia kevättulvarajoille Lounais-Suomessa

Torstain ja perjantain aikana on satanut Lounais-Suomessa laajoilla alueilla noin 50 mm ja joidenkin havaintojen mukaan paikoitellen jopa 80 mm. Se on saanut vesistöt tulvimaan voimakkaasti, koska maaperä oli jo valmiiksi veden kyllästämä.

Tulvavedet ovat aiheuttaneet rakennusten kellareiden kastumista mm. Turussa, Mynämäen seudulla ja Eurassa. Myös teiden alikulut ovat tulvineet.

Virtaamat ja järvien vedenkorkeudet Lounais-Suomen vesistöissä nousevat viikonloppuna ennusteiden mukaan Varsinais-Suomen eteläosia lukuun ottamatta vähintään normaalin kevättulvan suuruisiksi. Rankimpien sadekuurojen alueilla pienissä uomissa voi esiintyä myös erityisen voimakasta tulvimista, Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta huomautetaan.

Eurassa keskustan lähivaluma-alueella on satanut poikkeuksellisen rankasti. Vesi on noussut keskustan alavimpiin kiinteistöihin ja aiheuttanut vahinkoja. Vesi on vaarassa nousta myös Euran kunnan jäteveden pumppaamoon.

Pyhäjärven juoksutusta Eurajokeen on pienennetty väliaikaisesti, jotta vahingot jäisivät Eurassa mahdollisimman pieniksi. Juoksutusta Pyhäjärvestä on kuitenkin taas lisättävä viikonlopun aikana, ELY-keskus tiedottaa.