Satu Simelius jatkaa Keskustan Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajana

Keskustan Varsinais-Suomen piirin syyskokous käytiin lauantaina 16. marraskuuta Kyrön koululla, Pöytyällä. Poliittisessa keskustelussa mukana oli puolueen puheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmuni. 

Kokouksessa tehtiin henkilövalintoja vuodelle 2020. Puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Satu Simelius Sauvosta ja varapuheenjohtajiksi Kalle Suomela Turusta sekä Lauri Ojala Pöytyältä.

Tuulivoimasta iloa ilmastolle ja aluetaloudelle

Varsinais-Suomen Keskustan syyskokous muistuttaa, että ilmastovaikutusten lisäksi tuulivoima on varteenotettava energiamuoto kuntatalouden kannalta ja uusiutuvan energian käyttöä tulee monipuolisesti lisätä.

Keskustan maakuntavaltuustoryhmä on aiemmin tehnyt aloitteen tuulivoiman lisäämiseksi Varsinais-Suomen merialueilla. Syyskokouksen mielestä tuulivoimaa kannattaa suosia alueilla, joille se parhaiten soveltuu.

Isovanhemmille oikeus perhevapaisiin

Keskustan Varsinais-Suomen piirin mielestä isovanhemmilla tulee olla oikeus jäädä työstään vanhempainvapaalle tai hoitovapaalle lastenlasten hoitamista varten ja saada siitä korvaus.

Piirin syyskokous pitää niin ikään tärkeänä, että kotihoidontuki säilyy vaihtoehtona ja sitä voisi maksaa myös suoraan lasta hoitavalle isovanhemmalle.

Varsinais-Suomen keskustalaisten mielestä myös isiä on tuettava perhevapaiden pitämisessä, mutta liian tiukat kiintiöt vain isien ja äitien välillä vaikeuttaisivat monen perheen arkea.

Piirikokous toivoo myös muiden puolueiden tulevan mukaan lapsi- ja perheystävällisen Suomen rakentamiseen.