Seaside Industry Park -teollisuuspuisto sai yhteisen ympäristöluvan

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Seaside Industry Park -teollisuuspuistossa Raumalla toimivalle Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy:lle telakka- ja metallisointitoimintaan liittyvän ympäristöluvan.

Lupa koskee telakka-, metallisointi- ja konepajatoimintaa ja kattaa koko telakka-alueen, jolla tällä hetkellä toimii vuokralaisena 23 yritystä.

– Seaside Industry Park on Suomen ensimmäinen teollisuuspuisto, jolla on kiinteistöyhtiön puolesta yhteinen ympäristölupa. Tämä on palvelu vuokralaisillemme ja parantaa puiston toimintavarmuutta. Tavoitteenamme on jatkaa resurssitehokkaasti ja turvallisesti toimintaa perinteisellä telakka-alueella ja tukea samalla Rauman kaupungin strategisia tavoitteita sekä alueen elinvoimaisuutta, Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski toteaa.

Seaside Industry Parkin alueella toimivat yritykset sitoutuvat toimimaan lupaehtojen mukaisesti. Ne vastaavat omasta toiminnastaan ja raportoivat teollisuuspuistolle yhteisesti sovitulla tavalla ympäristövaikutuksista, onnettomuus- ja vaaratilanteista sekä turvallisuuteen vaikuttavista muutoksista. Yritykset arvioivat yhteistyön tuottavan sekä turvaa että säästöjä hallinnon tehokkuudesta ja yhteisistä palveluhankinnoista.