Selkämeren kansallispuiston luonto- ja kulttuurikohteiden hoito alkaa

Selkämeren luonto- ja kulttuurikohteiden hoitotyö pääsee nyt kunnolla vauhtiin, sillä Metsähallitus on saanut hankkeeseen rahoitusta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 277 000 euroa.

Hankkeen aikana kunnostetaan Porin Iso-Enskerin ja Seliskerin palveluvarustusta, rakennetaan Säppiin uusia palveluita, laaditaan Selkämeren alueelle luonnonhoidon yleissuunnitelma ja aloitetaan luonnonhoitotoimet kiireellisimmissä kohteissa.

Työt alkoivat jo kesän aikana, kun kansallispuiston luontotyypit ja lajisto kartoitettiin. Inventoinnin avulla pyrittiin löytämään kaikkein arvokkaimmat ja kriittisimmät kohteet, joiden hoito on tärkeintä. Hoitotyöhön kuuluvat esimerkiksi saariston avointen elinympäristöjen raivaus, niitto ja laidunnus.

- Luonnonhoidon yleissuunnitelman odotetaan valmistuvan ensi vuoden aikana, mutta samaan aikaan on jo tarkoitus aloittaa hoitotoimet muutamilla kohteilla. Hoitotoimia pyritään tekemään yhteistyössä paikallisten yrittäjien, yhdistysten ja talkoolaisten kanssa, kertoo suunnittelija Tiina Jalkanen Metsähallituksesta.

Luontoarvojen lisäksi Selkämeren kansallispuisto esittelee alueen merenkulun ja kalastuksen historiaa. Merenkulun historiaan voi tutustua muun muassa puiston kolmella majakkasaarella, joista Säppiin tullaan rakentamaan hankkeen aikana saaren historiasta kertova kulttuuripolku sekä uutta palveluvarustusta.

Selkämeren ulkosaariston maisemaan kuuluvat myös kalastustukikohdat, joita kalastajat ovat rakentaneet saaristoon viimeisten vuosisatojen aikana. Hankkeen aikana on tarkoitus kunnostaa yksi kalamaja käyntikohteeksi esittelemään alueen kalastuskulttuuriperintöä.