"Selkämeren silakalla menee hyvin"

Alustavat tulokset Selkämeren silakkakannan osalta näyttävät hyviltä. Merentutkimusalus Arandalla saadussa saaliissa silakka oli hyväkuntoista, osa silakoista oli lisäksi isokokoisia.
Myös silakan lisääntyminen vaikuttaa onnistuneen hyvin kuluvana vuonna. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kalantutkimusmatka toteutettiin nyt ensimmäisen kerran Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalus Arandalla syys-lokakuun vaihteessa.
Kalakantojen seurantaa varten Aranda varusteltiin kaikuluotaus- ja troolauslaitteilla, jotka ovat välttämättömiä silakka- ja kilohailikantojen arvioimisessa.