Selvitys: Euran ja Säkylän jätevedet Eurajokeen ainakin 2035 saakka

Pyhäjärviseudun jätevedet johdetaan ehkä tulevaisuudessa Porin Luotsinmäkeen. Näin tehdään, jos lupaviranomaiset katsovat Eurajoen sopimattomaksi jätevesien purkuun.

Pitkän tähtäimen linjaus sisältyy Euran, Kokemäen ja Säkylän jätevedenkäsittelyn kokonaisratkaisua koskevaan suunnitelmaan. Sen mukaan JVP-Euran puhdistamo riittää laajennuksen jälkeen Euran ja myös Säkylän jätevesien puhdistamiseen ainakin vuoteen 2035 saakka. 

Jätevesien siirto Poriin edellyttää uuden siirtoviemärin rakentamista Eurasta Harjavallan kautta Poriin.

Lue lisää perjantain Länsi-Suomesta.