Selvitys: Kiukaista aiheutuneet tulipalot yleistyneet rajusti

Kiukaista alkunsa saaneet tulipalot ja vaaratilanteet ovat nelinkertaistuneet kahden viime vuoden aikana, selviää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) selvityksestä.


Syy on saunojien huolimaton tapa käsitellä kiukaita, mutta ylivoimaisesti eniten sähköstä alkunsa saaneita tulipaloja ja vaaratilanteita aiheutuu yhä huolimattomasta lieden käytöstä.


Selvityksessä käytiin läpi pelastusviranomaisten Pronto-tietokantaan kirjatut rakennuspalon tai -palovaaran aiheuttamat hälytystehtävät, joita oli viime vuoden maaliskuun ja tämän vuoden helmikuun välillä noin 5 900.


Vuonna 2010 pelastuslaitoksilla oli 35 kiukaasta johtuvaa hälytystehtävää, selvityksen tarkastelujakson aikana 156.


– Yli puolet näistä tulipaloista ja vaaratilanteista olisi voitu välttää, jos ihmiset eivät jättäisi kiukaiden päälle tavaraa, joka ei sinne kuulu. Esimerkiksi saunan käyttäminen kuivauskaappina aiheuttaa vaaratilanteita, ylitarkastaja Jukka Lepistö Tukesista sanoo.