Selvitys Rauman päättäjien korvauksista valmistunut

Rauman luottamushenkilöiden palkkioita ja korvauksia koskeva erityistilintarkastus on valmistunut. Kiistakysymyksenä ollutta alarajan mukaista ansionmenetyskorvausta on maksettu yhteensä neljälle eri luottamushenkilölle. 

Kyse on tapauksista, joissa kaupungin palkkio- ja matkustussäännön mukaisesti ei edellytetä palkkatietoja koskevia selvityksiä. Henkilön oma ilmoitus riittää silloin, jos ansionmenetyksen korvausmäärä jää enintään 15,39 euroon tunnilta.

Erityistilintarkastuksen suorittaneen PricewaterhouseCoopers Oy johtopäätös on, ettei kirjanpitoaineiston perusteella ole voitu todentaa, onko kyseisille henkilöille aiheutunut tosiasiallista ansionmenetystä. Erityistilintarkastusraportin mukaan kaupungin luottamushenkilöitä koskevat korvauskäytännöt tulisi yhtenäistää. Muuta huomautettavaa tai palkkio- ja matkustussäännön vastaista menettelyä ei havaittu.

Erityistilintarkastusraportti on käynyt kaupunginhallituksen käsiteltävänä luonnoksen muodossa. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä kaupunginhallitus päättää 29. helmikuuta, jolloin se käsittelee tarkastusraporttia uudelleen.

Korvausjupakka nousi Raumalla esille viime vuonna kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajan Jyrki Santalan (kok.) tapauksen kautta. Kaupunginhallitus päätti lopulta periä häneltä takaisin virheellisesti maksetun ansionmenetyskorvauksen, runsaat tuhat euroa. Samalla päätettiin tilata erityistilintarkastus kaikista luottamuskorvauksista kuluvan valtuustokauden ajalta eli 1.1.2013 alkaen.