Selvitys: Varsinaissuomalaiset yrittäjät haluavat sopia työpaikoilla

Varsinaissuomalaiset työnantajayritykset haluaisivat sopia asioista kuten palkoista ja työajoista nykyistä laajemmin yhdessä työntekijöiden kanssa, selviää Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenyrityksilleen tekemästä kyselystä.

Kyselyyn vastasi 414 työnantajaa, joista 80 prosenttia haluaisi sopia asioista yhdessä henkilöstön kanssa työehtosopimuksista poiketen.

Suurimpina esteinä paikalliselle sopimiselle nähdään liian monimutkainen sääntely sekä tiedon puute. Lähes puolet vastanneista yrityksistä arvioi, ettei paikallisen sopimisen mahdollisuuksia tunneta riittävästi.

– Noin 80 prosenttia tuhansista meille tulevista neuvontapuheluista koskee työsuhdeasioita. Meidän on panostettava entisestään neuvontaverkostoihin, joiden avulla yrittäjät saavat lisää tietoa ja osaamista tähän asiaan, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Henri Wibom sanoo.

Työnantajayrittäjät ovat valmiita lisäämään lainsäädännön kautta myös henkilökunnan neuvotteluasemaa. Vain 30 prosenttia vastaajista vastustaa asiaa.

Vastauksissa painotettiin myös järjestäytymättömien yritysten saattamista samalle viivalle järjestäytyneiden kanssa.

– Kiinteistöpalvelualan yleissitovan TESsin mukaan järjestäytymätön yritys ei saa sopia paikallisesti edes niistä asioista, jotka TESsissä sallitaan järjestäytyneille yrityksille. Työntekijänikään eivät ole järjestäytyneet, mutta emme saa sopia keskenämme mistään työehdoista, yksi vastaaja kirjoittaa.