Seminaarinmäen kaksi rakennusta pois käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen käytössä olevissa Artika- ja Torni-rakennuksissa tehdyissä tutkimuksissa on havaittu sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä, joiden vuoksi yliopisto on päättänyt ottaa rakennukset väliaikaisesti pois käytöstä. 
Torni-rakennuksesta tutkituissa mikrobi-ilmanäytteissä kokonaissieni-itiöpitoisuudet ja kokonaisbakteeripitoisuudet olivat Työterveyslaitoksen toimistoympäristöön sovellettaviin viitearvoihin verrattuna koholla.
Artika-rakennuksen tutkimuksissa puolestaan on havaittu laaja-alaisia kosteus- ja mikrobivaurioita.
Kosteusvaurioiden syyt selvitetään ja korjaustoimista päätetään sen jälkeen.