Sepän talon puutarhaan kesäksi tilateos

Taiteilija, muotoilija Päivi Raivio toteuttaa Sepän talon puutarhaan Raumalle ensi kesänä kasveista ja kierrätysmateriaaleista tilateoksen. Teos kytkeytyy taiteilijavierasohjelma RaumArsin kevään residenssitaiteilija Nicolina Butoracin teokseen Yrittitarha.

Kaupunkilaiset voivat osallistua teokseen muun muassa istutustalkoissa ja osallistumalla kasvien hoitoon sekä elokuun lopun sadonkorjuutapahtumaan.

Projektiin osallistuu myös raumalaisia koululuokkia sekä Rauman Seudun Katulähetyksen nuoria.

Hanke on osa Maaseudun Sivistysliiton Paikan tuntu -hanketta. Se tutkii vuosina 2014–2016 paikallisten ympäristöjen merkitystä ihmiselle. Yhteisö- ja ympäristötaiteen, näyttelyiden, keskustelujen ja ympäristökasvatuksen keinoin havainnoidaan elinympäristöä ja ihmisen toiminnan seurauksia lähiympäristölle. Hankeella etsitään myös uutta, käyttöä unohduksiin jääneille joutomaille.

Hankkeen muut kohteet ovat syötävä puisto Isoisän torpan pihapiiriin Mustikkamaalle Helsinkiin, Korkeasaaren karhulinnat, joihin tulee taidetta, sekä yhdessä asukkaiden kanssa toteutettava Aistipuisto Pyhäjoelle.