Seuraa miten Rauman syväväylän ruoppaus etenee

Rihtniemen väylää syvennetään kahteentoista metriin. Kuva Esa Urhonen.

Rauman satamaan johtavaa Rihtniemen väylää syvennetään parhaillaan. Väylä syvenee kymmenestä metristä kahteentoista metriin. Työt jatkuvat vielä ensi vuonna.

Väylätöiden etenemistä voi seurata reaaliajassa täältä:

http://is.ramboll.fi/rauman_vaylan_syventaminen/