Sienten ja kalojen radioaktiivisuuden pitoisuuksia saa tutkituttaa Raumalla

Orakkaat kuuluvat sienilajeihin, joihin kerääntyy eniten cesiumia. Kuva: LS-arkisto/Jami Jokinen

Rauman ympäristöterveydenhuolto seuraa säännöllisesti sienien ja kalojen radioaktiivisuuspitoisuuksia. Ympäristöterveydenhuolto tarjoaa nyt kaupunkilaisille mahdollisuuden tutkituttaa ilmaiseksi ruokasienten ja kalojen radioaktiivisuuspitoisuuksia.

Sienissä ja kaloissa esiintyy edelleen vuonna 1986 tapahtuneesta Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta peräisin olevia radioaktiivisia aineita, joista merkittävin on cesium-137. Rauman alueen laskeuma vastasi valtakunnallista keskiarvoa.

Sienistä tutkittaviksi toivotaan ensisijaisesti rouskuja, orakkaita, kangastatteja, kehnäsieniä ja mustavahakkaita, joihin cesiumia tiedetään kertyvän eniten.

Rauman alueelta kerätyissä sienissä on aiemmissa tutkimuksissa havaittu vaihtelevia radioaktiivisuuspitoisuuksia. Pitoisuus vaihtelee alueen ja sienilajin mukaan.

Sieniä voi kuitenkin huoletta käyttää ravinnoksi. Tavanomaisesta kulutuksesta, eli noin 1,5 kilosta vuodessa, ei kerry huomattavaa säteilyannosta verrattuna suomalaisen keskimääräiseen kokonaissäteilyannokseen.

Rauman alueelta kalastetuista kaloista on menneinä vuosina saatu huomattavasti vähemmän näytteitä kuin sienistä. Tutkituissa kaloissa radioaktiivisuupitoisuudet ovat olleet matalia.

Tutkittavaksi voi tuoda kaloja, jotka on pyydetty Rauman vesialueilta joko järvestä tai merestä. Tutkittavaksi toivotaan ensisijaisesti suuria vanhoja petokaloja, joita ovat esimerkiksi hauki, kuha tai suuri ahven.

Näytteen toimittaja saa näytteistä tutkimustulokset. Näytteen saa halutessaan noutaa takaisin. Jos näytteitä saadaan riittävästi, tutkimusten tuloksista julkaistaan joulukuussa yhteenveto Rauman kaupungin nettisivuilla.

Ohjeet näytteiden toimittamiseen ovat Rauman kaupungin verkkosivuilla.