Siikaverkkojen rajoitukset astuivat voimaan

Siiankalastusta säätelevä valtioneuvoston asetus on astunut voimaan tänään. Asetuksella rajoitetaan kalastusverkkojen pienin solmuväli esimerkiksi Selkämerellä vähintään 43 millimetriin.

Säätelyllä pyritään vahvistamaan mereen vaeltavien, jokikutuisten siikojen kantoja. Vaikutukset tuntuvat todennäköisesti myös pienentyneissä, merikutuisissa siikakannoissa.

Määräyksissä on kuitenkin alueellisia eroja. Perämerellä ja Merenkurkussa on luvallista käyttää myös tiheämpiä verkkoja paikallisten saaristo- ja karisiikojen pyynnissä.

Asetuksessa siian verkkopyynniksi katsotaan kalastus, jonka saaliin painosta vähintään puolet on siikaa.

Lisäksi siika syysrauhoitettiin mereen laskevissa joissa ja puroissa. Niissä siikaa ei saa kalastaa seisovilla pyydyksillä syyskuun alusta vuoden loppuun. Vapakalastus on kuitenkin sallittua syyskuun alussa sekä marraskuun 15. päivän jälkeen.