Siilotien kunnostus haittaa liikennettä

Rauman tekninen virasto peruskunnostaa Siilotietä Uotilan vanhatien ja Palvelutalon välillä. Työt alkavat keskiviikkona 3. syyskuuta.
Peruskunnostus sisältää kadun rakennekerrosten uusimisen sekä sadevesiviemärin rakentamisen.
Liikenne häiriytyy Uotilan vanhatien päästä pääosan työmaan kestosta, joten on suotavaa liikennöidä Nikulantien kautta terveysasemalle sekä Siilotien varrella oleviin kiinteistöihin. Työmaan loppuvaiheessa kulku terveysasemalle on Uotilan vanhatien kautta.
Työt alkavat putkitöillä, jonka yhteydessä liikenne on hetkellisesti kokonaan poikki sivuhaarojen rakentamisen ja putkikaivannon täytön ajan. Putkitöiden jälkeen saneerataan katukerrokset, jolloin Siilotien läpiajo on kokonaan estynyt.
Työmaa valmistuu arviolta lokakuun loppuun mennessä.