Silakan ja kilohailin troolikalastusta rajoitetaan Rauman edustalla

Silakkakiintiöt ovat taloudellisesti erittäin merkittäviä. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Hallitus on päättänyt rajoittaa silakan ja kilohailin troolikalastusta, koska vuoden alussa silakan troolikalastuksessa saadut kilohailin sivusaaliit ovat olleet ennätyksellisen korkeita. Nykyinen kilohailin saalisosuus johtaisi ilman rajoitustoimia kilohailikiintiön täyttymiseen, jolloin taloudellisesti erittäin merkittäviä silakkakiintiöitä ei kyettäisi hyödyntämään kuin osittain, todetaan maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

Kilohailin ja silakan troolikalastus kielletään valtioneuvoston asetuksella niillä Selkämeren eteläisillä alueilla ja Ahvenanmeren osissa, joissa alkuvuonna on saatu poikkeuksellisen runsaasti kilohailia. Asetus koskee niin sanottuja pyyntiruutuja, numeroltaan 40, 41, 42, 44, 45, 46 ja 47, jotka sijaitsevat juuri Rauman edustan vesillä. Asetus on voimassa 20.2.–1.5.2016.

Kevään aikana selvitetään kilohailin esiintyminen rajoitusalueilla ja arvioidaan edellytykset kalastuksen avaamiseksi uudelleen. Tavoitteena on mahdollistaa silakan troolikalastus koko Selkämerellä pääkalastuskaudella touko- ja kesäkuun ajan ja taata siten myös silakan jalostuksen ja kalakaupan raaka-aineen saanti.

Hallitus muutti myös aiemmin annettua asetusta silakan ja kilohailin troolikalastuksesta. Silakan ja kilohailin troolikalastus kielletään 20. helmikuuta alkaen Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella lukuun ottamatta Suomenlahden rannikkoalueita.

Maa- ja metsätalousministeriö selvittää myös edellytykset ottaa käyttöön kiintiöjoustoja, joilla voitaisiin helpottaa koko kalastuselinkeinon vaikeaa tilannetta.