Sinilevätilanne on edelleen rauhallinen

Viileä sää on pitänyt sinilevätilanteen rauhallisena sekä Rauman seudulla että valtakunnallisesti, vaikka määrä on varsinkin sisävesillä jo hieman kasvanut.

Merialueilla sinileväkukintoja on keskimääräistä vähemmän, kun taas järvillä ollaan kutakuinkin tavanomaisen kesän mukaisessa tilanteessa. Suomen ympäristökeskuksen mukaan järvien sinileväkukintoja on lisännyt veden lämpeneminen. 

Vakioseurantapaikkoihin perustuvassa levätilannekartassa sinilevähavaintoja Rauman seudulla sekä merellä että järvillä. Kaikissa määrä on kuitenkin vähäinen.

Sinilevää havaittiin edelleen Otanlahdessa, Köyliönjärvellä (Yttilän Otta) sekä Pyhäjärvellä (Katismaa). Kauttualla sinilevää ei näkynyt.

Järvien lämpötilat ovat tällä hetkellä pääosin lähellä ajankohdan keskiarvoja. Pintalämpötila vaihtelee nyt maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen 18 ja 20 asteen ja pohjoisessa 15 ja 17 asteen välillä.