Sinilevätilanne on rauhoittunut sekä Suomen merialueilla että järvillä

Sinilevähavaintojen määrä Suomen merialueilla on vähentynyt viime viikosta epävakaisempien säiden ja navakan tuulen myötä. Sinilevää on kuitenkin edelleen havaittu sekä välivedessä että pintakukintoina paikoitellen Saaristomerellä, Suomenlahdella, pohjoisella Itämerellä ja Selkämerellä.

Sää on hillinnyt sinilevän esiintymistä myös järvillä. Sinilevää on havaittu 43 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla. Näistä vain yhdeksällä havaintopaikalla levämäärä on arvioitu runsaaksi.

Järvien pintavesien lämpötilat ovat yhdestä kahteen astetta viileämpänä kuin tyypillisesti tähän aikaan. Tällä hetkellä järvissä pintavesien lämpötila on maan etelä- ja keskiosissa 16–18 °C, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 14–16 °C ja Lapin alueella Suomessa 11–14 °C.

Järvi-wikiin tallennettujen havaintojen mukaan sinilevää on runsaasti Rauman Otanlahdella, Uudenkaupungin Liesluodolla ja Köyliönjärvellä.