Sinisestä biotaloudesta kasvua Lounais-Suomeen

Sininen eli veteen perustuva biotalous antaa mittavat mahdollisuudet kestävän kasvun rakentamiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen Lounais-Suomessa ja Saaristomeren alueella.

Kuva: Esa Urhonen​
Kuva: Esa Urhonen​

Esimerkkejä tästä ovat kalavarojen monipuolinen hyödyntäminen saaliin jalostusarvoa parantamalla, arvokkaiden pohjavesivarojen tehokkaampi hyödyntäminen ja veteen perustuvan bioteknologian, mm. levien ja ruokomateriaalin hyötykäytön kehittäminen.

Myös luonto- ja kalastusmatkailussa on vielä runsaasti tilaa uusille palveluille.

Varsinais-Suomen ELY-keskus järjesti perjantaina Turussa yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä luonnonvarakeskuksen kanssa sininen biotalous -seminaarin ja työpajan.