Soijatehtaan laittomista lakoista kymmenien tuhansien sakot

Työtuomioistuin tuomitsi keskiviikkona Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n ja ammattiosaston yhteensä 44 000 euron hyvityssakkoihin laittomasta

lakosta Finnprotein Oy:ssä. Edellisissä neljässä tuomiossa sakkoja oli määrätty yhteensä 50 200 euroa. Lisäksi SEL ja ammattiosasto on tuomittu maksamaan

oikeudenkäyntikulut.

Helmikuussa olleesta ensimmäisestä laittomasta lakosta hyvityssakkoa tuomittiin vain 3 700 euroa. Viimeinen tuomio oli tasoltaan lähellä lain mukaista maksimia, mutta tuomio tuli yli kaksi viikkoa laittoman lakon päättymisen jälkeen.

Uudessakaupungissa sijaitsevalla Finnproteinin soijatehtaalla ovat työt käynnissä hyvässä yhteishengessä huolimatta viisi viikkoa kestäneistä lakoista.

Vasta käynnistysvaiheessa olevassa yrityksessä keskitytään nyt tuotannon ylösajoon työrauhan vallitessa. Yrityksen johto ja henkilöstö ratkaisivat palkkausta

koskevat erimielisyytensä yhdessä ilman liittojen läsnäoloa.