Some -agentit palvelevat tulevia alokkaita prikaatissa

Porin prikaati on liittynyt mukaan Puolustusvoimien sosiaalisen median Some -agenttitoimintaan. Syksyn aikana muutamia varusmiehiä on koulutettu toimimaan osana Puolustusvoimissa viime keväänä aloitettua palvelua ja he ovat aloittaneet toimintansa Facebookissa.

Some -agentit ovat osa Pääesikunnan viime vuonna käynnistämää Asevelvollisten informaatiopalvelut -projektia. Agenttien tavoitteena on tarjota varusmiehille matalan kynnyksen viestintäkanava ja parantaa varusmiesten tiedonsaantia muun muassa arkisissa palvelusasioissa.

Porin prikaatin Some -agentteina ovat aloittaneet Säkylässä viestimiehet Lilja Seppänen ja Tiina Ståhlberg sekä Niinisalossa tykkimies Jussi Kaaja.

Porin prikaatissa aloittaa maanantaina 5.1. palveluksensa yhteensä noin 2 400 alokasta. Näistä Säkylässä astuu palvelukseen 1 300 ja Niinisalossa noin 1 100.

Saapumiserän vahvuudesta 48 on naisia, joista 25 aloittaa Niinisalossa.