Sopimuspalokuntien tehtävät lisääntyivät

Sopimuspalokunnat lähtivät hälytystehtäviin viime vuonna 62 370 kertaa, mikä on noin 2 000 enemmän kuin vuonna 2012, tiedottaa Suomen sopimuspalokuntien liitto ry.


Tiedot perustuvat pelastustoimen Pronto-tietojärjestelmään.


Suomen 22 pelastuslaitoksella on kaikkiaan 709 sopimuspalokuntaa. Sopimuspalokuntalaiset muodostavat 75 prosenttia käytettävissä olevasta pelastushenkilöstöstä.


Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toiminnanjohtaja Isto Kujala kertoo, että sopimuspalokuntien lähtövarmuusselvityksen mukaan Suomessa on 467 valmiuspalokuntana toimivaa, pelastustoimen ensilähdön muodostavaa sopimuspalokuntaa. Näistä 94 prosenttia toimii viiden minuutin lähtövalmiudessa.


709 sopimuspalokuntaa jakautuu 491 yhdistysmuotoiseen sopimuspalokuntaan eli vpk:hon, 200 henkilökohtaisen sopimuksen sopimuspalokuntaan ja 18 työpaikkasopimuspalokuntaan.