Sopimuspoikkeamat yleistyneet taloteknisissä urakoissa

LVI- ja sähköurakoitsijat ovat havainneet rakennusalan yleisistä ns. YSE-ehdoista poikkeamisten lisääntyneen merkittävästi.

Ongelmat kasautuvat erityisesti aikatauluihin ja niiden noudattamiseen, suunnitelmien keskeneräisyyteen ja puutteellisuuteen sekä YSE-ehtoja ankarampiin tai niihin kirjaamattomiin sanktioihin. Puutteellinen myötävaikutusvelvollisuus koetaan myös ongelmaksi.

– Rakennusprojekteissa pitää kaikilta osapuolilta edellyttää vankkaa ammattitaitoa ja hyvää yhteistyökykyä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n puheenjohtaja Henri Juva sanoo.

Juvan mukaan nykymeno vaarantaa hyvien taloteknisten ratkaisujen loppuunsaattamisen. Asian merkitys korostuu kiristyvien energiatehokkuusvaatimusten myötä.

– Rakennushankkeissa on mukana erilaisilla intresseillä olevia toimijoita. Tästä huolimatta yhteinen päämäärä, tilaajan odotukset ylittävä ja kerralla valmis lopputulos, ei saa jäädä riitelyn ja rankaisemisen jalkoihin.

LVI- ja sähköurakoitsijaliitot ovat kartoittaneet sopimus- ja työmaakäytännöissä esiintyneitä ongelmia ja etsineet keinoja, joiden avulla ongelmat voidaan välttää tai ratkaista nykyistä ripeämmin ja tasapuolisemmin. Työryhmien ehdotukset valmistuvat toukokuun aikana.