Sorkkisten koulu ja Kiukaisten yhteiskoulu lopetusuhan alla

Sorkkisten koulu suunnitellaan lakkautettavaksi 31.7. 2015 lukien ja Kiukaisten yhteiskoulu lopetaan viimeistään elokuun alussa 2017. Lisäksi Kirkonkylän koulun erityisluokat siirretään Ahmasojan koulun yhteyteen ja Kirkonkylän koulussa toiminut alkuluokka lopetetaan.

Ehdotukset sisältyvät kouluverkkoselvitykseen, jonka sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki esittää huomenna kokoontuvalle Euran kasvatus- ja opetuslautakunnalle.

Laajana virkamiestyönä laadittu kouluverkkoselvitys menee lautakuntakäsittelyn jälkeen keskusteluun kunnanhallitukseen. Vielä ennen kunnanhallituksen omaa ratkaisua asiasta pyydetään laajalti lausuntoja ja käydään kansalaiskeskustelu, jota sivistystoimenjohtaja pitää erittäin tärkeänä, jotta saavutetut tulokset saadaan onnistuneesti päätökseen. Valtuuston käsiteltäväksi kouluverkkoratkaisut on tarkoitus saada ensi vuoden helmi- tai maaliskuussa.

Vuohijoen mukaan kouluverkon supistamisessa on ennen kaikkea kysymys laadukkaiden ja tasavertaisten koulupalveluiden tuottamisesta kaikille lapsille ja nuorille.

Sorkkisten koulu on Euran pienin alakoulu. Oppilaat on suunniteltu siirrettäväksi Kiukaisten, Panelian tai Kirkonkylän kouluihin siten, että pääosa oppilaista jatkaisi Kiukaisten koululla.  Kiukaisten yhteiskoulun sulauttaminen osaksi Euran yhteiskoulua vaatii koulukeskuksen toisen vaiheen laajamittaista toteuttamista nopeutetulla aikataululla. Ensi vuodeksi sivistystoimenjohtaja onkin esittämässä hankkeelle suunnittelurahaa.