Sosiaali- ja terveysvirasto sai laatusertifikaatin

Rauman sosiaali- ja terveysviraston johtamiskäytänteille, terveyskeskussairaalan tulosalueelle, työterveydenhuollon ja lastensuojelun yksiköille on myönnetty laatusertifikaatti osoituksena laadukkaasta toiminnasta.

ISO SFS-EN 9001: 2008 -standardin mukainen sertifikaatti luovutettiin perjantaina Rauman kaupungintalolla. Sertifioinnin on tehnyt Inspecta Serticiointi.

Rauman sosiaali- ja terveysvirasto aloitti toimintajärjestelmän systemaattisen kehittämistyön syksyllä 2009, kun sosiaali- ja terveyslautakunta teki päätöksen laatujärjestelmän käyttöönotosta.

Suunnittelupäällikkö Kristiina Kuusio totesi sertifikaatin luovutustilaisuudessa, että kolme vuotta sitten aloitetulle laatuprojektille asetetut tavoitteet on saavutettu, ja nyt laadun kehittäminen voidaan liittää entistä tiiviimmin osaksi tavanomaista toimintaa ja palvelujen kehittämistä.

Kuusion mukaan laatuprojektilla on saatu muun muassa yhdenmukaistettua käytäntöjä, mikä on oleellista potilasturvallisuuden kannalta.