Sosiaalibarometri: Uudistuksessa unohdettu vaikeasti työllistyvät

TE-toimistot palvelevat heikoimmin vaikeasti työllistyviä asiakkaita, arvioivat TE-toimistojen johtajat SOSTEn Sosiaalibarometrissa.

Sosiaalibarometrissa arvioidaan vuoden 2013 alussa voimaan tullutta työ- ja elinkeinotoimistojen uudistusta.

Palvelut jaettiin silloin kolmeen linjaan: työnvälitys- ja yrityspalveluihin, osaamisen kehittämispalveluihin sekä tuetun työllistymisen palveluihin.

Henkilöasiakkaiden palvelu on johtajien mielestä heikentynyt, kun taas työvoimaa etsivien yritysten palvelut ja TE-toimistojen yhteistyö ovat parantuneet.

Henkilöasiakkaista uudistus on hyödyttänyt eniten koulutettuja ja motivoituneita työnhakijoita, jotka eivät tarvitse henkilökohtaista palvelua.

Vain viisi prosenttia johtajista uskoo toimistonsa henkilökohtaisen asiakaspalvelun vastaavan hyvin asiakkaiden tarpeisiin. Sähköisiin palveluihin on tyytyväinen neljännes.