Sote-raportti lähti lausuntokierrokselle

Sosiaali- ja terveysministeriö lähetti tänään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen eli sote-uudistuksen loppuraportin lausunnolle.

Lausuntoaika kestää 10 viikkoa, joten kommentit tulee jättää viimeistään 13. maaliskuuta.

Kommentit kerätään sähköisellä kyselylomakkeella. Vastauksia voi perustella, minkä lisäksi on varattu tilaa vapaamuotoiselle kommentoinnille.

Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää kyselylinkin kaikille kunnille ja niille toimijoille, jotka antoivat lausuntoja sote-uudistuksen väliraporttiin viime kesänä.

Huhtikuun alussa ministeriö julkaisee lausuntoyhteenvedon kannanotoista ja hallituksen lakiesitys viimeistellään saatujen lausuntojen perusteella.

Eduskunta saa lakiesityksen käsiteltäväkseen huhtikuussa.

Sote-järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015. Sosiaali- ja terveysalueet ja perustason alueet aloittavat toimintansa viimeistään 1.1.2017.