SPR alkaa valmentaa eläkkeelle siirtyviä

Eläkkeelle siirtyminen on iso elämänmuutos, johon kannattaa varautua etukäteen. Punainen
Risti pitää Täyttä elämää eläkkeellä -iltavalmennuksen Rauman osaston Pikku-Jumbossa 2.2. alkaen. Valmennuksia on yhteensä kolme.

Valmennus tarjoaa osallistujille työkaluja muutoksen kohtaamiseen sekä tutustuttaa osallistujat vapaaehtoistoimintaan.

Päämääränä on luoda edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle ikääntymisen eri vaiheissa, erityisesti eläkkeelle siirryttäessä sekä sukupolvien väliselle tuelle ja vuoro-vaikutukselle.

Eläkkeelle siirtyy lähivuosina paljon ihmisiä, joista monet ovat hyväkuntoisia, hyvin koulutettuja ja etsivät työelämän tilalle uusia toiminnan paikkoja.

Punainen Risti toteuttaa yhdessä Raha-automaattiyhdistyksen ja Vanhustyön keskusliiton kanssa Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksia ympäri maata.

Rauman valmennuksesta kiinnostuneiden pitää ilmoittautua 26.1. mennessä Riitta Tenlénille, soittamalla 050 3030733 tai sähköpostitse riitta.tenlen@dnainternet.net.