Steniuksen opiskelijoille on annettava oikeus valmistua Raumalta

Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Sammakko vaatii Steniuksen kampuksen lopettamisratkaisujen järjestämistä niin, että sisään otetuilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tutkintonsa määräajassa Raumalla. Opiskelijakunta on todella pettynyt tänä syksynä sisään otettujen opiskelijoiden kohteluun. Opiskelijoille olisi viimeistään opiskelupaikkaa vastaan otettaessa pitänyt kertoa mahdollisesta kampuksen lopettamisesta.

– Tällainen lopettamisilmoitus on järkytys uudelle korkeakouluopiskelijalle. Steniuksen kampuksen uudet opiskelijat ovat menettäneet luottamuksensa korkeakouluunsa ja opiskelijakunta vaatii Samkilta nyt toimia luottamuksen palauttamiseksi, opiskelijakunnan kannanotossa todetaan.

Opiskelijakunta muistuttaa, että Steniuksen kampuksen opiskelijat ovat valinneet Samkin opiskelupaikakseen voidakseen suorittaa opintonsa muuttamatta omalta asuinpaikkakunnaltaan Raumalle. Steniuksen kampuksen 290 opiskelijasta vain 103 asuu Raumalla. Suurimmalle osalle opiskelijoita siirtyminen Poriin muodostuisi oman elämänhallinnan kannalta mahdottomaksi.

– Opiskelijan ei voida olettaa matkustavan lähiopetukseen pitkien matkojen päästä ilman hänen omaa suostumustaan, eikä se ole mahdollista opiskelijan arjessa. Esimerkkinä voidaan nostaa kaksikymmentä Uudessakaupungissa asuvaa opiskelijaa, joiden päivittäinen opiskelumatka kasvaisi noin 108 kilometristä noin 202 kilometriin, tai ne kymmenen opiskelijaa joiden opiskelumatka Laitilasta muuttuisi noin 68 kilometristä noin 162 kilometriin.

Opiskelijakunnan mukaan opiskelijat ovat motivoituneita ja sitoutuneita valmistumaan Raumalta, ja heille on annettava siihen myös mahdollisuus. Opiskelijakunta ehdottaa, että Steniuksen kampuksen opiskelijoiden opintojen loppuunsaattaminen voitaisiin suorittaa esimerkiksi Kanalin kampuksella.

- Steniuksen kampusta koskevat vapautumispaineet voitaisiin näin ratkaista, ja antaa kampuksen opiskelijoille mahdollisuus valmistua omalla opiskelupaikkakunnallaan määräajassa. Mikäli tätä mahdollisuutta opiskelijoille ei anneta, johtaa se opiskelijakunta Sammakon näkemyksen mukaan opiskelijoiden menettämiseen ja suureen keskyttämisprosenttiin.